Billboardy Trnava - logo
Číslo Rozmer [m] Adresa Poznámka Foto
15,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava vjazd do TT po ľavej strane Billboard v Trnave č.1
25,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava výjazd z TT po pravej strane (opačná strana predošlého) Billboard v Trnave č.2
35,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava vjazd do TT po ľavej strane Billboard v Trnave č.3
45,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava výjazd z TT po pravej strane (opačná strana predošlého) Billboard v Trnave č.4
55,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava vjazd do TT po ľavej strane Billboard v Trnave č.5
65,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava výjazd z TT po pravej strane (opačná strana predošlého) Billboard v Trnave č.6
75,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava vjazd do TT po ľavej strane Billboard v Trnave č.7
85,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava výjazd z TT po pravej strane (opačná strana predošlého ) Billboard v Trnave č.8
95,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava vjazd do TT po pravej strane (dá sa použiť ako megaboard spolu s č. 10 a č. 11) Billboard v Trnave č.9
105,1 x 2,4 Trstínska cesta Trnava vjazd do TT po pravej strane Billboard v Trnave č.10
1110,4 x 1,2 Trstínska cesta Trnava vjazd do TT po pravej strane Billboard v Trnave č.11
125,1 x 2,4 Stará Bratislavská cesta Trnava výjazd z TT po ľavej strane Billboard v Trnave č.12
135,1 x 2,4 Stará Bratislavská cesta Trnava výjazd z TT po ľavej strane Billboard v Trnave č.13
145,1 x 2,4 Stará Bratislavská cesta Trnava vjazd do TT po pravej strane (opačná strana č.12) Billboard v Trnave č.14
155,1 x 2,4 Stará Bratislavská cesta Trnava vjazd do TT po pravej strane (opačná strana č.13) Billboard v Trnave č.15
165,1 x 2,4 Stará Bratislavská cesta Trnava výjazd z TT po ľavej strane Billboard v Trnave č.16
175,1 x 2,4 Stará Bratislavská cesta Trnava výjazd z TT po ľavej strane Billboard v Trnave č.17
185,1 x 2,4 Stará Bratislavská cesta Trnava vjazd do TT po pravej strane (opačná strana č.16) Billboard v Trnave č.18
195,1 x 2,4 Stará Bratislavská cesta Trnava vjazd do TT po pravej strane (opačná strana č. 17) Billboard v Trnave č.19
205,1 x 2,4 R1 výjazd z mesta po pravej strane Billboard v Trnave č.20
215,1 x 2,4 R1 vjaz do TT po ľavej strane (opačná strana predošlého) Billboard v Trnave č.21
225,1 x 2,4 R1 vjazd do TT po pravej strane Billboard v Trnave č.22
235,1 x 2,4 R1 vjazd do TT po pravej strane Billboard v Trnave č.23
245,1 x 2,4 Tamaškovičova + Nitrianska + Sladovnícka prvý kruhový objazd v smere od R1 Billboard v Trnave č.24
255,1 x 2,4 Trnavský obchvat po pravej strane Billboard v Trnave č.25
265,1 x 2,4 Trnavský obchvat po ľavej strane (opačná strana predošlého) Billboard v Trnave č.26
275,1 x 2,4 Trnavský obchvat po pravej strane Billboard v Trnave č.27
285,1 x 2,4 Trnavský obchvat po ľavej strane (opačná strana predošlého) Billboard v Trnave č.28
295,1 x 2,4 kruhový objazd pri Tescu veľmi frekventovaný kruhový objazd pri Tescu v TT Billboard v Trnave č.29
305,1 x 2,4 kruhový objazd pri Tescu veľmi frekventovaný kruhový objazd pri Tescu v TT Billboard v Trnave č.30
315,1 x 2,4 kruhový objazd pri Tescu veľmi frekventovaný kruhový objazd pri Tescu v TT Billboard v Trnave č.31
325,1 x 2,4 kruhový objazd pri Tescu veľmi frekventovaný kruhový objazd pri Tescu v TT Billboard v Trnave č.32
335,1 x 2,4 kruhový objazd pri Tescu veľmi frekventovaný kruhový objazd pri Tescu v TT Billboard v Trnave č.33
345,1 x 2,4 Špačinská cesta hneď za označením koniec mesta Trnava po pravej strane Billboard v Trnave č.34
355,1 x 2,4 Špačinská cesta po ľavej strane pred vstupom do Trnavy (opačná strana predošlého) Billboard v Trnave č.35
365,1 x 2,4 R1 vjazd do Trnavy po pravej strane Billboard v Trnave č.36
375,1 x 2,4 R1 vjazd do Trnavy po pravej strane Billboard v Trnave č.37
385,1 x 2,4 Trstínska cesta vstup do Trnavy po ľavej strane Billboard v Trnave č.38
395,1 x 2,4 Stará Bratislavská cesta vjazd do Trnavy po pravej strane Billboard v Trnave č.39